Lokalmat – Godt Lokalt

Hvorfor brenner vi for lokalmat?

Mat & drikke er det viktigste av absolutt alt, og sånn har det vært siden vi mennesker startet vårt liv på kloden. Den gangen måtte vi finne all vår næring i naturen vi var omgitt av, lokalt. Derfor mener vi at lokalmat er det mest naturlige av alt.
Den takknemmeligheten og respekten som vi mennesker engang hadde til den lokale naturen, og til maten og drikken som den skjenket oss, må vi finne tilbake til. Dette er vi levende opptatt av når vi sier at Godt Lokalt er et verdibasert konsept som skal handle om optimal forvaltning av mat & drikke.

For oss i Godt Lokalt er «Lokalmat» lokal mat & drikke. Lokalmat er «herfra» og opplevelsen av «herfra» er forankret i tradisjoner, identitet og lokal matkultur. Når den selges og konsumeres i andre deler av landet er det ikke lenger kortreist og lokal mat, da er det nasjonal mat, gjerne en matskatt om du vil.
Lokalmat handler ikke bare om lokal matkultur og historie, det handler også om lokal verdiskapning, bærekraft, klima og miljø. I det perspektivet er det vesentlig at Lokalmat er kortreist og selges og konsumeres lokalt. Vi har derfor en klar målsetning om å øke graden av komplett forvaltning av mat & drikke innenfor regionene.

Klikk her dersom du ønsker å vite mer om verdiene som vi styrer etter og hva vi legger i at Godt Lokalt er et verdibasert konsept.

Bilde av Godt Lokalt sin lastebil. Lokalmat på vei til din butikk

For oss i Godt Lokalt er «Lokalmat» lokal mat & drikke.

Våre produsenter

Bilde fra en av våre lokalmat produsenter sin gård.

Godt Lokalt fungerer som felles profilering for over 250 lokalmatprodusenter over det ganske land. Dette er små og mellomstore produsenter som hver dag legger sin ære i å produsere mat & drikke av høy kvalitet, basert på lokale råvarer og/eller lokale tradisjoner. Produsentene i Godt Lokalt selger derfor også det meste av varene sine lokalt. Fordi at det er det mest naturlige.
Produsenter av lokal og kortreist mat møter mange og store utfordringer på veien til butikkhyller og matfat. Salg, varedataregistreringer, logistikk, distribusjon og krav til mattrygghet er alle utfordringer som hver og en produsent må finne løsningene på.
Godt Lokalt er et konsept som er utviklet av Spesialgrossisten for å bistå produsentene i møte med disse utfordringene. Gjennom godt samarbeid og god samhandling har vi som målsetning å håndtere disse utfordringene så rasjonelt og effektivt som mulig. Jo flere produsenter vi klarer å samle, jo bedre for alle.
Målet for Godt Lokalt er at samhandlingen skal bidra til at den norske forbruker blir bedre kjent med våre kjære lokale produsenter. Vi er derfor også opptatt av at forbrukeren får bedre tilgang til Lokalmat gjennom handelen, til en så god pris som mulig og uten at det noen gang går på bekostning av verdiene som vi styrer etter.
Klikk her dersom du ønsker å vite mer om Godt Lokalt og verdiene som vi styrer etter.

Våre lokalmat-oppskrifter

Oppskriften på et vellykket måltid er gode råvarer og mye kjærlighet. Det er slik vi tenker når vi lager våre oppskrifter. Se oppskriftene som er utformet av våre fantastiske kokker.

Lokalmat er fantastisk godt. Her finner du oppskrifter tuftet på lokale tradisjoner og verdier