A. Idsøe

A. Idsøe

Det som er spesielt er at virksomheten har vært i 175 år, i en rett linje gjennom seks generasjoner. Hva som er hemmeligheten er vanskelig å si, men noe må ligge i blodet: Respekt for håndverk, evnen til fornyelse og null kompromisser på råvarene. Et levende samspill mellom dem, kundene og leverandørene er også helt avgjørende.

Det hele ble startet i 1828 av Tore Idsøe, som kom fra øya Idsø i Ryfylke. Tore Idsøe hadde en stund et gårdsbruk mellom Petrikirken og Blaasenborg. Mesteparten av disse eiendommene ble solgt og pengene ble investert i Bakerbryggen 9 som lå midt i den nåværende Verksgata. Tore slaktet, og kona Siri solgte kjøttet fra det som ble hetende «Issebuå.» Dette var nok ingen prangende butikk, men på mange måter et stort framskritt fra hjemmeslakt og torgsalg. I 1855 overtok sønnen Albert ansvaret. Bedriften hadde en lang blomstringstid og var den første i sin bransje som anla eget fryseri og tok i bruk både dampkraft og elektrisitet. I 1898 flyttet de inn i større og bedre lokaler i Verksgata 3 og 5 hvor bedriften fremdeles har tilhold. Alberts to sønner, Albert og Adolf overtok ansvaret i 1902 og la grunnlaget for det som skulle bli landets største private kjøttbedrift. Siden overtok Alberts sønn Martin styringen. På det meste hadde bedriften over 70 ansatte. Under krisen i trettiårene og deretter 5 års krigstid var mangelen på kjøpekraft og råvarer stor, og den faglige kreativiteten ble satt på en hard prøve. Så fulgte etterkrigstiden, med rasjonering og prisreguleringer langt opp i 50- og tildels 60-årene. I denne perioden kom bondesamvirket inn som en betydelig aktør, godt hjulpet av de politiske myndigheter. I 70-årene førte supermarkedenes inntog til at man kunne kjøpe et bredt utvalg kjøttprodukter sammen med melk og brød. Kjøttbutikkene fikk dermed kraftig konkurranse, og de aller fleste måtte til slutt innstille. A. Idsøe as holdt imidlertid stand, nå under ledelse av Martins sønn Albert. I 1999 overtok sjette generasjon i rett nedstigende linje, Albert jr. roret. Det har vært et prinsipp ved hvert eneste generasjonskifte at den «yngre» tidlig har tatt over ansvaret for å bringe bedriften videre. Her ligger kanskje noe av forklaringen på bedriftens suksess! De senere årene har bedriften befestet sin posisjon som byens spesialforetning for kjøtt og «fine food». De er stolte over å ha bidratt til å øke bevisstheten rundt kvalitet for stadig flere kunder. Gamle håndverkstradisjoner og nytenkning går hånd i hånd, slik det alltid har gjort hos A. Idsøe.

A. Idsøe
A Idsøe Logo
A. Idsøe er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo