Bjelle Gamle Gård

Bjelle Gamle Gård

På gårdene i Vest Agder spilte Kalvesussen fra gammelt av en viktig rolle i spesielle anledninger og produktet menes å være flere hundre år gammel tradisjonsmat. Hver gård hadde sin variant, så produktet var svært lokalt. Ved julehøytiden, til brylluper og gravøl var Kalvesuss med på å sette en spiss på menyen og var viktig for renomméet til gårdene.

I nyere tid har oppskriften på dette pålegget best blitt ivaretatt i Vest Agder og har hatt en utvikling som gjør at produktet fortsatt er utbredt og typisk for dette fylket. På midten av 60-tallet fikk Roald Rosseland også kalt “Sussebassen” og Øyvind Wikstøl en idé om at dette produktet fortjente å finne veien fra bygda til byen. Det var et vågalt prosjekt og et salgsapparat måtte etableres. Tidlig i denne fasen kom den lille grossisten Delikatesseservice (nå Spesialgrossisten Sør) inn som det viktigste salgsleddet med Magne Moy i spissen. Produksjon av Kalvesuss var med dette etablert ved Vågsbygd Delikatesse i Kristiansand. I 1996 flyttes produksjonen til Bjelle Gamle Gård der kalveproduksjon har stått sentralt store deler av 1900 tallet. Familien Rosseland driver og eier Bjelle Gamle Gård i dag, og produksjon av Kalvesuss og tradisjonsbundet Gome er våre signaturprodukter. I tillegg har vi et nydelig selskapslokale spesielt tilrettelagt for bryllup. Sammen utgjør dette livsgrunnlaget for gården. Vi er stolte over å kunne tilby disse helt spesielle produktene som begge har en lang historie i Vest-Agder.

Bjelle Gamle Gård bilde 01 Bjelle Gamle Gård bilde 02
Bjelle Gamle Gård logo
Bjelle Gamle Gård er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo