Egge Gård

Egge Gård

Egge var en av de første gårdene som ble ryddet i Lier, man antar at gården ble ryddet rundt år 0 og det sier noe om hvor gode dyrkningsforholdene faktisk er i området. Det har vært mennesker i Lierdalen ihvertfall i 6500 år før dette, men på grunn av at klimaet ble kjøligere var menneskene nødt til å bygge gårder for å overleve.  Liers fangstfolk og jordbrukere var ikke lenger nomader, de hadde blitt boende, eller “bonde” som de sier i dag.

Egge Gård ligger midt i landbruksbygda Lier, sydvendt med utstikt utover hele dalen. I dag produserer de ca 250 tonn jordbær og èn og en halv million jordbærplanter i året. I tillegg har de ca 30 000 epletrær som normalt gir 100 tonn epler hver høst, en stor del av disse eplene dyrkes økologisk. Gården drives idag av Marius Egge, som er 11. generasjon. Marius er lidenskapelig opptatt av både mat og drikke, han så tidlig et stort potensiale i den flotte, syrlige norske frukten. Basert på epler fra lokalområdet har Marius utviklet en omfattende og mangfoldig produksjon av både alkohofri og alkoholholdig drikke.  De ønsker alltid å prøve nye metoder og teknikker og vil helst være først ute. Samtidig skal de også ha en naturlig og bærekraftig produksjon.

Egge Gård logo
Egge Gård er tilgjengelig her: