Lom Bryggeri (LOMB)

Lom Bryggeri (LOMB)

Lom bryggeri produserer øl under merkevara LOMB.

Alle våre ølsortar er lagerøl, gjæra på ca. 12 grader. I motsetning til ale som blir gjæra på ein langt høgare temperatur og dermed er mykje raskare å produsere. Så langt det let seg gjere nyttar vi lokale ingredienser i ølet vårt. Urter og bær blir plukka i området rundt oss og nyttar også malt av lokalt korn i fleire av ølsortane våre. Alle ølsortane våre inneheld relativt lite humle.

Lom Bryggeri logo
Lom Bryggeri (LOMB) er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo