Røn Gård

Røn Gård

Siden 1965 har familiebedriften produsert og gjort rakfisken kjent – til glede for folk i hele landet. I mange generasjoner ble rogn presset fra Slidrefjord-fisk. Rogna ble klekt i klekkeriet som ligger på gården Røn. Yngel ble satt ut for å fremme fisken i vassdraget. Dette var den spede begynnelse på oppdrett og rakfiskproduksjon, slik den fremstår i dag hos Røn Gård.

Tre ivrige gårdbrukere som var svært fiskeinteresserte startet det hele som et smått prosjekt, prosjekt som med årene ble større og større. Bedriften som startet i det små og som skulle være tilleggsnæringen til de tre gårdene som fra før produserte melk, kjøtt, korn og potet. Med årene vokste bedriften seg til å bli en stor og viktig næring for familiene, og produktet RAKFISK er også blitt et godt varemerke for Valdres. Valdres er i dag primærområdet for produksjon av rakfisk i Norge, og Røn Gard har som den eldste rakfiskprodusenten tatt del i hele den moderne utviklingen av den populære delikatessen som rakfisken fra Valdres er blitt. Røn Gard produserer rakfisk av egen produsert ørret frå vårt oppdrettsanlegg i Røn. Ved å ha eget anlegg kan vi kontrollere produskjonen fullt ut fra egglegging til ferdig pakket produkt. Siden 1965 har familiebedriften produsert og gjort rakfisk kjent, til glede for folk i hele landet. Røn Gard produserer rakfisk etter god gamle oppskrift, men som tilfredsstiller dagens krav til matproduksjon. Dette gjør at du som kunde er trygg på produktet du kjøper, og atvi som produsent er stolte av vårt produkt. Fisken tilsettes kun salt og vann, ingen startkultur eller andre tilsetningsstoffer. Prosessen heter fermentering, og det som gjør dette så spennende kulinarisk sett er at det er store lokale variasjoner i smak pga forskjellig natur på hver enkel gård.

Røn Gård logo
Røn Gård er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo