Sigerfjord Fisk

Sigerfjord Fisk

Sigerfjord Fisk AS er Norges største leverandør av Ishavsrøye.

Trond Geir Reinsnes er utdannet Marinebiolog ved Universitetet i Tromsø i 1982. Trond Geir begynte i 1982 på Institutt for Fiskerfag ved Universitetet i Tromsø som prosjektleder for et sjørøyeprosjekt med tanke på å utvikle sjørøye som en oppdrettsfisk, spesielt med tanke på Nord Norge. Vi hentet stamfisk fra 9 av de største sjørøyevassdragene i Nord Norge samt Svaldbard og Island med plan om å finne den beste stammen for videre avl. Imidlertid viste det seg at oppdrett av røye hadde andre utfordringer enn lakseoppdrett slik at målsetningen ble endret til å utvikle sjørøye som oppdrettsfisk. Det ble for lite yngel igjen etter startforing til at en kunne sammenligne de ulike stammene. I 1986 etablerte Trond Geir Blokken og Sigerfjord Stamfiskstasjon AS i samarbeid med Sjøblink Blokken AS. Målet var å produsere rogn til settefiskprodusenter i Nord Norge. Dette i samarbeid med Norsk Lakseavl AS på Kyrkseterøra. I 1989 stiftet vi Sigerfjord Fisk AS med formål å slakte laks og røye, samt drive videreforedling og salg. I 1991 overtok vi Fiskefjorden AS som var konkurs. Vi satset 100% på sjørøye og stiftet selskapet Sjørøye AS. Siden 1991 har vi stått bak 60-70 % av all røye som har blitt produsert i Norge. I alle disse årene har vi hatt et nært samarbeid med Sjøblink Blokken AS som eies av to andre røyeentusiaster, brødrene Arnold og Børre Jensen. I juni 2007 ble Ishavsrøye Vesterålen som det tolvte norske matproduktet godkjent som en beskyttet betegnelse av KSL Matmerk.

Sigerfjord Fisk er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo