Vi er Godt Lokalt

Vi er Godt Lokalt

Godt Lokalt (tidligere Spesialgrossisten)

Godt Lokalt er 9 frittstående, kjedenøytrale, lokale salgsgrossister som samhandler for å drifte verdikjeden, fra produsent til forbruker, for over 300 leverandører av mat & drikke. Ca. 250 av disse er små og mellomstore produsenter av lokal mat rundt omkring i det ganske land. Disse presenteres for markedet gjennom konseptet Godt Lokalt.
Ettersom Godt Lokalt ikke har bindinger til verken produsenter eller kunder kan vi fungere som samlesentral for alle produsenter av mat & drikke og gi tilgang til hele matmarkedet gjennom en kanal. Vi kan i teorien derfor være den optimale samarbeidspartneren for alle produsenter av mat & drikke, og da også enhver forbrukerrettet tilbyder av mat & drikke.
Godt Lokalt selger i dag primært Lokalmat og legger i det at det er lokalprodusert mat & drikke. Lokalmat er «herfra» og opplevelsen av «herfra» er forankret i tradisjoner, identitet og lokal matkultur. Lokalmat handler også om lokal verdiskapning, bærekraft, klima og miljø. I det perspektivet er det vesentlig at Lokalmat er kortreist og selges og konsumeres lokalt. Vi har derfor en klar målsetning om å øke graden av komplett forvaltning av mat & drikke innenfor regionene.
Godt Lokalt omsatte i 2023 for i overkant av 830 millioner kroner. Den største delen av omsetningen går gjennom Dagligvaremarkedet. Enkelte av våre regioner øker stadig sin del av omsetningen gjennom HoReCa markedet (HoReCa er en forkortelse for Hotell, Restaurant og Catering).

Godt Lokalt AS har tatt på seg rollen som brobygger mellom produsenter av Lokalmat og markedet.

Vårt ansvar

Varer fra våre lokale produsenter ligger ofte tilgjengelig for butikkene i kjedenes frivillige sortiment, men må selges inn til hver enkelt butikk.
Godt Lokalt står da ikke bare ansvarlig for å selge varene inn til kjedene og butikkene. Vi har også ansvaret for at varene blir solgt ut av butikk, til forbruker. Vi er derfor veldig opptatt av at varene får anledning til å bli presentert for forbruker gjennom butikk, på en rettferdig og god måte, og da ikke minst til en riktig pris.

Klikk her om du ønsker å vite mer om Godt Lokalt.