Spesialgrossisten er 30 år!

Spesialgrossisten er 30 år! Bedriften ble etablert i 1991 av 44 grossist-medlemmer, den gang under navnet Norske Kakegrossister. Siden da har vi endret navn og markedsfokuset har endret karakter fra å være dominert av kaker, kjeks og sukkervarer til Lokalmat, i ordets rette forstand.

Spesialgrossisten 30 år jubileum bilde

Spesialgrossisten

Spesialgrossisten AS har i løpet av disse årene tatt på seg rollen som brobygger mellom lokale produsenter av mat & drikke og markedet. Spesialgrossisten er i dag 9 frittstående, kjedenøytrale, lokale salgsgrossister som samhandler via eget hovedkontor i Larvik for å drifte verdikjeden.

Dette vil si arbeidet fra produsent til forbruker for over 300 leverandører av mat & drikke, der ca. 250 av disse er små og mellomstore produsenter av lokal mat rundt omkring i det ganske land. Disse presenteres for markedet gjennom konseptet Godt Lokalt.

Spesialgrossisten omsatte for ca 743 millioner kroner i 2020. I overkant av 90 prosent av dette var lokalmat og matspesialiteter. Den største delen av omsetningen går gjennom Dagligvaremarkedet, men en stadig større del av omsetningen går gjennom serveringsmarkedet.

Godt Lokalt

I 2005 ble Godt Lokalt lansert med en målsetning om å få etablert Lokalmat som egen kategori i matmarkedet.

Godt Lokalt er et verdibasert konsept som har til hensikt å øke graden av komplett forvaltning og verdiskapning innenfor regionsgrensene. Vi i Godt Lokalt jobber for å bidra til at samfunnet i større grad styrer mot optimal forvaltning av mat & drikke, fordi vi mener at det fokuset bør være fremste premissgiver når rammene for samfunnets kanskje viktigste forvaltning skal defineres. Vi mener at hver eneste medborger bør ha krav på god tilgang til et rikt og fullstendig mangfold av mat & drikke, av god kvalitet og til en riktig pris på hver vare.

Dette jobber vi derfor for å bidra til, hver eneste dag. Som Norges største Lokalmat-aktør har Spesialgrossisten og Godt Lokalt ambisiøse planer for veien videre. Sett i lys av siste års trender hos forbruker, forventer vi at Lokalmat blir enda viktigere for den norske forbruker i fremtiden.

Markeringen

Det er på sin plass å markere at Spesialgrossisten er 30 år. Markeringen internt vil finne sted våren 2022, hvor samtlige ansatte skal samles for kompetansebygging og feiring, såfremt det vil være gjennomførbart med tanke på Covid.

Følg oss på sosiale medier: