Arne Børresen AS

Arne Børresen AS

Arne Børresen AS er en tradisjonsrik håndverksbedrift som leverer gode kjøttvarer basert i stor grad på lokale råvarer.

Firmaet ble etablert 2. januar 1946 og hadde butikk, med pølsemakeri, på Østre Torg i Hamar. Etterkrigstida var en vanskelig tid å starte pølsemakeri, i og med at tilgangen på kjøtt var sterkt begrenset. Det ble derfor benyttet mye fisk som råstoff. Etterhvert som tidene endret seg seg ble det nok tilgang på kjøtt og firmaet vokste raskt og sikkert. Det kan også nevnes at det på denne tiden ble benyttet kull til oppvarming av kokeplater og varmtvann! Salget i butikken ble etterhvert så stort at det på fredager og lørdager måtte innføres kølappsystem. Varer ble transportert ut til byens kaféer og restauranter med motorsykkel, da firmaet ikke tok seg råd til å investere i varebil! Firmaet fortsatte sin vekst og 16. juni 1966 åpnet de i nåværende lokaler. På denne tida ble det skrevet ut ca. 50 lønnsoppgaver, noe som vitner om høy aktivitet. Etterhvert endret konkurranseforholdene seg og i 1980 la firmaet ned sitt eget utsalg. I årsskiftet 1996/97 ble både lokaler og maskiner oppgradert og framsto som et moderne anlegg for kjøttforedling. I dag er Arne Børresens produkter fremdeles en sterk merkevare i Hamarregionen.

Arne Børresen bilde
Arne Børresen logo
Arne Børresen AS er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo