ARV – Arctic Rein og Vilt

ARV – Arctic Rein og Vilt

Reinsdyrkjøtt er selve urkjøttet, produsert av naturen selv under de mest ekstereme forhold. I det samiske kostholdet har reinsdyrkjøtt en sterk og naturlig plass, da reindriften er en viktig del av samisk kultur.

ARV logo
ARV – Arctic Rein og Vilt er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo