Bumerka

Bumerka

Bumerka satser kun på produsenter som har høy kvalitet på kjøttet, samtidig som de fokuserer på bærekraftig produksjon.

Det skal lønne seg å være miljøbevisst, og vi vil vise at dette ikke trenger å påvirke kjøttkvaliteten negativt. Tvert imot, kan miljøvennlige tiltak være med på å øke kvaliteten på kjøttet betraktelig, dersom det gjøres rett. Alle våre produsenters dyr er kastrater, noe som gir en bedre og mørere biff, samtidig som det legger til rette for god dyrehelse og lavt karbonavtrykk, da kastratene kan beite fritt i utmark.

Bumerka - Bilde_01 Bumerka - Bilde_02
Bumerka logo
Bumerka er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo