Fjellgarden Hovden

Fjellgarden Hovden

Fjellgarden Hovden i Setesdal har lange tradisjoner innen fjell-landbruk og gårdsturisme.  Merethe Hjemdahl og Rolf Arne Haugen tok over som vertskap for garden i november 2011. I tillegg til tradisjonell gårdsdrift driv de med kjøttproduksjon, drifter egen gårdsbutikk, tilbyr overnatting, arrangerer ulike kurs og driv med hester. Fra desember 2015 står Thor Thorstensen for drift og servering på Den Gamle Gaard.

Fjellgarden Hovden er eid av AS Sætersdalen, et mer enn 100 år gammelt selskap. På gården er det bustadhus, stabbur, eldhus, brukseierhytte og driftsbygning for om lag 100 vinterfora sauer. Etter at nye eiere tok over selskapet i 2009 er det bygd nytt produksjonsbygg for slakting av vilt og egen kjøttproduksjon/ foredling. De har også sett opp røykestoge, og Den Gamle Gaard er flyttet til gården og restaurert.

Fjellgarden Hovden logo
Fjellgarden Hovden er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo