Holmen Crisp

Holmen Crisp

Holmen Crisp AS ble etablert i 1991, som en familiebedrift, fisjonert ut fra det gamle brenneriet Holmen Brænderi AS (HB) på Gjøvik hvor familien Arne Rostad var hovedaksjonærer. Brenneriet drev med potetforedling, mineralvann og spritproduksjon.

Gjennom potetforedlingen vokste flatbrød produksjon av poteter og erter frem som et eget segment.  Ringerikes (Kvammes) Flatbrødfabrikk eller kjøpt opp i 1954 og deres spesialitet var Erterbrødet. I 1955 tok HB over Toten Flatbrødfabrikk på Lena hvor det også hadde vært mølledrift siden 1952. De hadde en egen oppskrift på Totenbrød som i dag er vårt Potetflatbrød. Begge bakelinjer ble siden flyttet til lokalene på Gjøvik og bygget sammen til en linje. Dette er den samme linjen som vi baker ved i dag, og  mange av de håndlagde maskindelene er over 100 år gammel og i full vigør i lokalene på Kapp. På denne tiden var det internasjonale vyer og emballasjen hadde norsk og engelsk tekst. Erterbrødets emballasje er fra ca. 1930 og har blitt et særpreg. Erteflatbrød var innledningsvis Holmen Crisps signalprodukt. I 1994 kjøpte bedriften et anlegg for produksjon av glutenfritt mel fra Sverige. Jyttemjøl anlegget var bygget opp av Jytte Norlander og hennes mann. Jytte døde i en tragisk bilulykke og bedriften kom derfor for salg. Den glutenfrie mølledriften utgjør i dag 60 % av omsetningen i bedriften. Holmen Crisp har utvidet Jyttemjøl serien med 4 forskjellige melblandinger. I 2000 kjøpte bedriften Skåbubakeriet og har siden den tid produsert rømmebrød av gammel oppskrift fra Gudbrandsdalen. Holmen Crisp er bygd opp av Håkon Rostad  i nært samarbeid med hans kone Sigrun,  og brødrene Rostad. Håkon døde i oktober 2011.  Neste generasjon har trådd inn og dagens eier og driver er datter, Camilla Rostad og hennes mann Per Odd Gjestvang.

Holmen Crisp logo
Holmen Crisp er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo