Jens Eide Slakteri

Jens Eide Slakteri

Jens Eide ligger i et område med stor husdyrproduksjon. Dermed unngår man de lange, belastende transport turene og man får en mest mulig skånsom behandling av dyrene. Jens Eide har holdt lenge på med sitt fag. Bedriften startet så tidlig som i 1946 som et lite slakteri og pølsemakeri under navnet Jens Eide. Dette med en visjon om å bidra til trivselen ved matbordet gjennom høy produktkvalitet og god smak.

Jens Eide Slakteri er en kjøttforedlingsvirksomhet som tar seg av alle prosesser fra slakting til produksjon av ferdigvarer. Jens Eide har også en catering som leverer mat til alle typer selskap og sammenkomster, tilberedt med klassiske og moderne teknikker. Mottoet «Din fest, vår mat!» står sentralt. Slakteriet ligger som nevnt i et område med mye husdyrproduksjon, noe som gjør det til en lokal skatt. Bøndene i området kjenner bedriftens rutiner og kvalitetskrav og vet godt at å levere dyr til Jens Eide Slakteri gir en garanti for at alt går riktig for seg. Alle dyrene som kommer inn til Jens Eide Slakteri blir registrert, slik at bedriften kan spore produktet tilbake til hvilket gårdsbruk det opprinnelig kommer fra.

Jens Eide logo
Jens Eide Slakteri er tilgjengelig her: