Juviksild

Juviksild

God sild skal smake sild. Vår sild er nøye utvalgt og bearbeidet gjennom flere unike smaks- og modningsprosesser.

Den Norske vårgytende silda har svømt langt for å havne på våre bord. Ikke rart den har en så strømlinjet kropp. Silda er en stimfisk som gyter langs mørekysten og opp mot Nordland og Vesterålen. Om sommeren beiter den næringsrik rødåte ute i havet, noen ganger så langt vest som der Atlanterhavet møter det kalde arktiske vannet som strømmer langs Grønland. På sin vandring tar den til seg det beste fra havet, og vi får nyte godt av det.

Juviksild logo
Juviksild er tilgjengelig her: