Li-Vilt

Li-Vilt

Lierne Viltforedling AS ble etablert i 1988, så vi har lange tradisjoner med å henter råvarene fra naturen. Produkter av reinsdyrkjøtt utgjør en viktig del av selskapets produkt sortiment. I tillegg produseres produkter av elg, skogsfugl og ryper. Produktene markedsføres under merkenavnet Li-Vilt. Råstoff fra naturene er rent og naturlig.

Lierne Viltforedling eies av samer som kommer fra de 5 reinbeitedistriktene i gamle Nord-Trøndelag. Slaktingen av rein utføres av selskapets heleide datterselskap Midtnorsk Mobilslakt AS. Det mobile slakteriet kjøres ut til dyrene isteden for at dyrene kjøres over lange avstander til slakteriet. På den måten unngås stress for dyrene og vi får en bedre kjøttkvalitet. Elg blir slaktet på våre elg mottak som er plassert på forskjellige plasser rundt omkring i Namdalen, hvor vi selv tar oss av flåingen av elgene for å ha kontroll på håndtering av slaktet. Selskapet har en moderne og fleksibel foredlingsbedrift for nedskjæring og foredling av vilt og viltprodukter Vi stiller strenge krav til oss selv for å levere varer av høy kvalitet.

Li-Vilt logo
Li-Vilt er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo