Ostegården

Ostegården

Gården har tolv melkekyr pluss ungdyr. Gården ligger idyllisk til ved Fanafjorden. De yster av ca. 2000 liter i uken i tillegg til 200L yoghurt. Vi har 3,5 årsverk på gården. De driver også med produksjon av smågnagerhøy, som selges i dyrebutikkene i Bergen.

Det har blitt drevet melkeproduksjon i mange generasjoner på gården. På gården har det også vært drevet transport av fisk fra nordnorge til Bergen med hardangerjektar. Den mest kjente av disse båtene var «Gjøa», som var 50% eid av Breivik gård. På gården er det også to viking-gravhauger, og en stor hilder det har vært tidelig bosetning under. Driftsbygningen ble sist modernisert i år 2000.

Ostegården logo
Ostegården er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo