Sildakongens

Sildakongens

Sildakongen Produksjon AS har bevart de gode, gamle oppskriftene og i tillegg kommet med nye spennende smaksopplevelser. På Sildakongen.no finner du også noen gode tips og oppskrifter.

Haugesund ble by på grunn av silda. I 1840-årene deltok over 20.000 mann i sildefisket på Sletta rett utenfor Haugesund. Silda måtte saltes før den ble eksportert, og i Haugesund var det god havn for sildehandel, sildeforedling og eksport.

Da Haugesund fikk bystatus i 1854, fikk byen rett til inn- og utførsel av alle kjøpmannsvarer i inn- og utland. Hvert år ble hundre tusen tønner saltsild solgt til utlandet, mest til Østersjøen. Silda ga god fortjeneste som ble investert i bedre fiskeredskaper og større fartøy. Byens flåte vokste fra 36 fartøy i 1856 til 314 i 1876. Unge folk fra Sør- og Vestlandet flyttet til sildeeventyret i Haugesund. Folketallet steg; fra vel 100 i 1845 til over 1000 i 1855, til over 3000 i 1865! Folketallet fortsatte å stige jevnt med tusen for hvert tiår slik at det bodde over 7000 mennesker i Haugesund sentrum i 1900. Bysamfunnet ble etablert i rekordfart. Tallrike sjøhus med salteri og bolig ble satt opp langs Smedasundet. Det ble laget en storslått reguleringsplan som senere ble utvidet. De første femti årene ble kvartalene fylt opp med bolighus, forretninger og institusjoner. Byen fikk tollkammer, kemner, magistrat, kommunestyre, skole, kirke, politi, brannvesen, sunnhetsvesen, fattigvesen, fløttmann, postekspedisjon og telegrafstasjon. Med silda som basis vokste det fram andre næringer. Da silda forsvant i 1870, hadde byen flere bein å stå på. Sildeeksportører utrustet flåten og seilte på Nordlandsfiske og Islandsfiske og drev utenrikshandel i fraktfart. Sildeforedlingen utviklet seg mot slutten av århundret fra salting til ising, og fartøyene fra seil til damp. Handelsfolk og håndverkere arbeidet i et stadig større marked. Det vokste fram småindustri som fabrikasjon av oljeklær til sjøfolk og fiskere. Bysamfunnet etterspurte landbruksvarer, og veibygging i 1860- og 1870-årene åpnet opp for handelsjordbruk i distriktet. Det er bakgrunnshistorien til anerkjente Sildakongens. Som idag er er av Norges serdeles beste på sild.

Sildakongens logo
Sildakongens er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo