Stella Polaris

Stella Polaris

Stella Polaris er en av verdens ledende produsenter av kaldtvannsreker og leverer kokte, pillede og fryste reker til aktører innen dagligvare, storhusholdning og industri over hele verden.

Stella Polaris har sitt produksjonsanlegg og hovedkontor i Kårvikhamn, en liten bygd i den sjømatrike Senjaregionen i Troms. Der salgs- og logistikkavdeling er lokalisert i Kystens Hus i Tromsø. Stella Polaris ble startet i 1968 som et tradisjonelt fiskemottak i den lille bygda Kårvikhamn i Troms. På midten av 80-tallet gikk de over til produksjon av reker, og har siden gitt all vår oppmerksomhet til denne delikatessen. Stella Polaris er i dag en hjørnestensbedrift i bygda og har et lokalt eierskap som tillater oss et langsiktig utviklingsperspektiv. I generasjoner har verdiskapningen i rekenæringa bestått av å skille rekekjøttet fra rekeskallet, og deretter solgt kjøttet. Rekeskallet, som utgjør ca. 40% av reka, har i svært liten grad bidratt til verdiskapningen. Som rekeprodusent har bedriften både et økonomisk og moralsk ansvar for å skape verdier av hele reka, også rekeskallet. De har derfor siden 2007 gått i spissen for å utvikle nye høyverdiprodukter fra rekeskallet.

Stella Polaris er tilgjengelig her:
klikk for kontaktinfo