Nord

Nord

Nord

Daglig leder Senja: André Stifjell
Daglig leder Hålogaland: Erling Larsen
Daglig leder Nordland: André Stifjell


Nord har 3 lokasjoner Spesialgrossisten Senja, Spesialgrossisten Hålogaland og Spesialgrossisten Nordland er lokale salgsgrossister av lokalmat og spesialiteter som består av et bredt utvalg av lokale varer fra Nord-Norge, samt matskatter fra andre deler av landet. Alle lokasjonene våre i nord har salgsbevilgning for alkoholholdig drikke og kan tilby utvalg av lokalt øl og cider.


Informasjon

Spesialgrossisten Senja AS
Spesialgrossisten Hålogaland AS
Spesialgrossisten Nordland AS
Senja: 93228940
Hålogaland: 90529888
Nordland: 47638029

Dekningsområde

Spesialgrossisten Senja: Betjener kunder fra Mosjøen i sør til Kirkenes i nord. Spesialgrossisten Hålogaland: Betjener i dag Harstad, som ligger på Norges største øy – Hinnøya. Kjører til Kongsvik i sør og Bogen i nord. I tillegg betjenes øyene rundt, Bjarkøy, Sandsøy og Rolløya. Betjener også Kvæfjord, ca to mil Nord for Harstad. Spesialgrossisten Nordland: Betjener alt mellom Spesialgrossisten Midt og opp til Spesialgrossisten Hålogaland.